Tin tức

Phong trào của đoàn thanh niên ĐH Thành Đông

Cập nhật ngày 28/10/2016

Trong những năm qua Đoàn Trường Đại Học Thành Đông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ phía các cấp lãnh đạo Đảng và Đoàn thanh niên. Chính vì điều đó; Đoàn Trường ngày càng thể hiện rõ sự cố gắng vai trò là đơn vị đoàn thể của tuổi trẻ.

  • Trang chủ
  • |
  • Liên hệ