Mục tiêu và sứ mệnh của Khoa Điều dưỡng

Ngày cập nhật 24/11/2016

 

MỤC TIÊU

Khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Thành Đông cung cấp điều dưỡng viên và đổi mới trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu, trao đổi kiến thức và thực hành điều dưỡng để nâng cao sức khỏe cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng.


SỨ MỆNH

Xuất sắc dẫn đầu trong đào tạo điều dưỡng; nghiên cứu và thực hành trong một môi trường học tập tuyệt vời

Tag:
Tin khác

Bình luận

  • Trang chủ
  • |
  • Liên hệ