Danh sách giảng viên cơ hữu

Ngày cập nhật 17/09/2018

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

              

STT

Họ và tên, Năm sinh,

Chức vụ hiện tại

Chức danh khoa học, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

1

Đỗ Đình Xuân - 1952

NGND - 2010

TS Y khoa; Năm 2003

Giải phẫu

QL Điều dưỡng

 

2

Phạm Bá Nhất – 1955

Trưởng khoa

PGS - 2004

TS Y khoa; Năm 1996

Y khoa

 

3

Vũ Minh Phượng- 1958, Phó trưởng khoa

 

ThS Y tế Công cộng, 2004

Điều dưỡng

 

4

Phan Thị Dung- 1961,

Chủ nhiệm bộ môn

 

ThS. Quản lý bệnh viện 2012

TS. Y tế công cộng 2016

Điều dưỡng lâm sàng

 

5

Nguyễn Công Doanh-1954

Giảng viên

 

TS ,2011

Bác sĩ, 2005

Y học cổ truyền

Y khoa

 

6

Lương Đức Liêm- 1953

Giảng viên

 

BSCK II, 1991

Nguyên Hiệu trưởng trường CĐ y tế Thanh Hóa

Điều dưỡng Nhi

 

7

Phạm Thị Minh- 1958

Giảng viên

 

Cử nhân Điều dưỡng, 2002

Nguyên trưởng khoa điều dưỡng trường CĐ Y Tế Thanh Hóa

Điều dưỡng

 

8

Ngô Thị Huyền – 1989

Giảng viên

 

ThS. QL bệnh viện, 2013

Điều dưỡng

 

9

Ngô Duy Minh

 

BSCK I, 1993

 

Y khoa

 

10

Trương Thị Yến- 1961

Giảng viên

 

CN Điều dưỡng, 2009

Điều dưỡng

 

11

Chu Thị Hằng

 

CN Điều dưỡng, 2011

 

Điều dưỡng

 

12

Đỗ Văn Bái

 

CN Điều dưỡng, 2005

 

Điều dưỡng

 

13

Lỗ Thị Lựu

 

CN Điều dưỡng, 1991

Điều dưỡng

 

14

Ngô Văn Trị- 1984

Giảng viên

 

CN, 2005

Điều dưỡng

 

15

Trần Huy Toàn- 1987

Giảng viên

 

CN, 2013

Điều dưỡng

 

16

Trịnh Văn Thọ- 1990

Giảng viên

 

CN, 2014

Điều dưỡng

 

17

Phạm Thị Hồng

    BSCK I, Cử nhân điều dưỡng       Điều dưỡng

 

18

          Lại Quang Sáng

 

                    BSCK I           Vi sinh

 

19

 

 


Tag:
Tin khác

Bình luận

  • Trang chủ
  • |
  • Liên hệ