Cơ sở vật chất

Ngày cập nhật 24/11/2016

Tên phòng thí nhiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành

Diện tích

(m2)

Danh mục tranh thiết bị chính hỗ trợ thí nhiệm, thực hành

Ghi chú

 

Tên thiết bị

Số lượng

Phục vụ môn học/ học phần

 

 

 

1-Phòng thực giải phẫu, sinh lý, mô phôi.

 

 

 

 

 

60m2

Bộ xương người cỡ chuẩn

1

Giải phẫu

 

 

Mô hình bộ xương người tháo rời

1

Giải phẫu

 

 

Mô hình hộp sọ ( 7 phần)

2

Giải phẫu

 

 

Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng

2

Giải phẫu

 

 

Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ

1

Giải phẫu

 

 

Mô hình hệ cơ bán thân có đầu

1

Giải phẫu

 

 

Mô hình hệ cơ toàn thân

1

Giải phẫu

 

 

Mô hình cơ cánh tay -6 mảnh

2

Giải phẫu

 

 

Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tạng có thể tháo rời

1

Giải phẫu

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên

2

Giải phẫu

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình Tim

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình giải phẫu hệ hô hấp

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình phổi

3

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình giải phẫu hệ thần kinh

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình cơ quan sinh dục nam

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình cơ quan sinh dục nữ

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình giải phẫu tai mũi họng

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình mắt (phóng đại)

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình da phóng đại 70 lần

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình tai phóng đại

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình não

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình cắt ngang tuỷ sống

2

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình cắt đứng qua chậu hông nữ

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình chi trên/ chi dưới cắt lớp

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Mô hình cắt lớp đầu, mặt

1

Giải phẫu – Mô phôi

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý máu và tế bào máu

3

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên

3

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới

3

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ

3

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ tuần hoàn

3

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ hô hấp

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ tiết niệu

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thần kinh

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ sinh dục nam

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ sinh dục nữ

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý răng miệng

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý da

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ giác quan

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thính giác

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ khứu giác

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ vị giác

1

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

 

2-Phòng thực hành điều dưỡng cơ bản.

 

 

 

 

40 m2

Giường bệnh nhân và tủ đầu giường kèm 2 bộ đệm, ga trải giường, nylon trải giuờng, chăn, gối, đệm nước, đệm hơi,...

3

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ rửa tay thường quy và bồn ngâm tay vô khuẩn, rửa tay ngoại khoa.

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

Cáng, xe cáng bệnh nhân

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Xe đẩy bệnh nhân

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

Các loại săng

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Băng các loại

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Bô, sô, vịt, chậu các loại

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Đồng hồ bấm giây

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Nhiệt kế các loại

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Huyết áp kế các loại

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Mô hình tiêm mông

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch: cánh tay

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Nẹp các loại

3

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Mô hình đa năng (nghe tim phổi, đo huyết áp, đếm mạch)

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

 

Bàn tiểu phẫu

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

 

 

Mô hình đặt ống thông

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Mô hình rửa dạ dày

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Mô hình thông tiểu nam, nữ

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Mô hình chọc dò

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

Bộ dụng cụ chườm nóng

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Phục hồi chức năng

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ chườm lạnh

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Phục hồi chức năng

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ tiêm trong da

3

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ tiêm dưới da

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ tiêm bắp

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ tiêm tĩnh mạch

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ thử test

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ truyền dịch tĩnh mạch

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ truyền máu

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

-Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

Bộ dụng cụ cho người bệnh uống thuốc

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ bôi thuốc cho người bệnh

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ xịt thuốc mắt, mũi, tai

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường miệng

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường thông

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ hút đờm rãi

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ rửa mặt

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ chải đầu, gội đầu

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ tắm tại giường

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ thay băng

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ rửa vết thương

5

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ cắt chỉ vết thương

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

-Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

Bộ dụng cụ thụt tháo

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ cho người bệnh thở ôxy

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ rửa dạ dày

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ lấy máu xét nghiệm

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

 

Bộ dụng cụ lấy phân xét nghiệm

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ lấy nước tiểu xét nghiệm

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ lấy dịch tiết xét nghiệm

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ rửa bàng quang

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ chọc dò dịch não tuỷ

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ chọc dò màng bụng

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ chọc dò màng phổi

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ chọc dò màng tim

1/loại

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ phòng, chống loét

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ sơ cứu gẫy xương cánh tay, cẳng tay, xương đùi, cẳng chân, gẫy cột sống,...

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ sơ cứu vết thương đứt động mạch

2

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ mở khí quản

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

 

 

Bộ dụng cụ đặt Catheter

1

-Điều dưỡng cơ bản I,II

-Giao tiếp thực hành điều dưỡng

-Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

 

 

3-Phòng tiền lâm sàng

 

 

 

 

 

 

40 m2

Giường bệnh + tủ đầu giường và trang thiết bị kèm theo như: đệm, gối, khăn trải giường,...

1

- Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh ngoại khoa I, II

- Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội khoa I, II

- Chăm sóc sức khỏe trẻ em

- Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

- Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

 

Bộ dụng cụ cấp cứu (bóng Ambu+ hộp cấp cứu chống sốc)

1

 

Cọc truyền và bộ truyền dịch

1

 

Bàn tiểu phẫu

1

 

Huyết áp kế + ống nghe

1

 

Cân, thước đo chiều cao

1

 

Tủ thuốc và các thuốc

1

 

Bàn khám phụ khoa

1

 

Mô hình rau thai nhi

1

 

Hệ thống ôxy

2

 

Bộ áo choàng vô khuẩn

1

 

Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung

1

 

Bộ dụng cụ pha sữa nấu bột

1

 

Bộ dụng cụ khám thai, ống nghe tim thai, thước đo khung chậu nữ.

1

 

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

2

 

Máy hút đờm rãi

1

 

Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn

1

 

Mô hình đa năng

1

 

Bộ dụng cụ mở khí quản

1

 

Mô hình quá trình viêm loét

1

 

Bộ dụng cụ đặt Catheter

3

 

Các loại ống dẫn lưu đang sử dụng: Sonde folley 2 chạc, Sonde folley 3 chạc, Sonde nellaton, Sonde đặt dạ dày

1/loại

 

Các quy trình cấp cứu,...

1

 

Bàn sản khoa

1

 

Bộ dụng cụ chườm lạnh

1

 

Bộ dụng cụ tiêm trong da

2

 

Bộ dụng cụ tiêm dưới da

2

 

Bộ dụng cụ tiêm bắp

2

 

Bộ dụng cụ tiêm tĩnh mạch

2

 

Bộ dụng cụ thử test

2

 

Bộ dụng cụ truyền dịch tĩnh mạch

2

 

Bộ dụng cụ truyền máu

2

 

Bộ dụng cụ cho người bệnh uống thuốc

2

 

Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng

2

 

Bộ dụng cụ rửa dạ dày

2

 

Bộ dụng cụ thông tiểu nam

2

 

Bộ dụng cụ thông tiểu nữ

2

 

Bộ dụng cụ rửa bàng quang

2

 

Xe đẩy dùng cho bệnh nhân

1

 

Xe đẩy dụng cụ

1

 

Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các loại

1/loại

 

Bộ dụng cụ rửa tay thường quy

1

 

Các loại săng

10

 

Các loại băng

10

 

Bô, xô, vịt, chậu các loại

1

 

Đèn đọc phim

1

 

Các loại phim chụp XQ/MRI, CT-scanner điển hình như: Thủng dạ dày, gẫy xương,...

1

 

4-Phòng PHCN và GDSK cộng đồng.

 

60m2

Giường bệnh đa năng + tủ đầu giường và trang thiết bị kèm theo như: đệm. gối, khăn trải giường,...

1

- Y học cổ truyền

- Phục hồi chức năng

- Giáo dục sức khỏe

- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

- Sức khỏe môi trường và vệ sinh

- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 

Bộ tranh về: phòng chống tai nạn thương tích. Tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải,...

1

 

Bàn tư vấn GDSK

1

 

Huyết áp, ống nghe

1

 

Tranh về các huyệt

1

 

Nhiệt kế các loại

1

 

Máy ảnh, ghi âm

1

 

Bộ tăng âm (Apli, micro, loa)

1

 

Các vacxin mẫu.

1

 

Túi thuốc sơ cứu cho tuyến cơ sở.

1

 

Tủ lạnh thường

1

 

Cân, đo sức khoẻ , đồng hồ đo mạch

1

 

Thiết bị nghe nhìn và đĩa hình phục vụ Truyền thông giáo dục sức khỏe

1

 

Bàn vận động

1

 

Tủ đựng thuốc đông y

1

 

ấm sắc thuốc đông y, bếp điện

1

 

Máy điện châm

1

 

Mồi ngải (làm mẫu)

1

 

Bàn tiểu phẫu

1

 

Bàn sản khoa

1

 

Gối, bột tan, túi chườm...

1

 

Khung tập đi (thanh song song)

1

 

Giường (phục hồi chức năng)

1

 

Đèn hồng ngoại

1

 

Giá tập tay

1

 

Bàn vận động

1

 

Đệm vận động cột sống lưng

1

 

Tạ tay

1

 

5-Phòng thực hành hóa - dược – vi sinh - ký sinh

 

40m2

Kính hiển vi quang học (2 mắt –Thị kính

02

- Hóa học, Hóa sinh

- Dược lý, Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Bộ dụng cụ xét nghiệm công thức máu

1

- Hóa sinh

 

 

Bộ dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông

1

- Hóa sinh

 

 

Bộ dụng cụ định nhóm máu

1

- Hóa sinh

 

Cân kỹ thuật

1

- Hóa học, Hóa sinh

- Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Tủ hấp

1

- Hóa học, Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Nồi cách thuỷ

1

- Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Tủ ấm

1

- Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Tủ sấy

1

- Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Tủ lạnh thường

1

- Hóa học, Hóa sinh, Dược lý

 

Tủ bảo quản hoá sinh phẩm

1

- Hóa học, Hóa sinh

- Dược lý

 

Bình định mức

6

- Hóa học, Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Giá để đồ

1

- Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Máy đo huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây, Nhiệt kế

1

- Hóa học, Hóa sinh

- Dược lý

 

Cối và chày giã

1

- Hóa học, Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Hoá chất chuyên dụng

1

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm (phân, nước tiểu, đờm, dịch tiết, máu) để xét nghiệm

1

- Hóa học

- Hóa sinh

- Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Bộ dụng cụ nhuộm tiêu bản

1

- Hóa học, Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Giá để tiêu bản, ống nghiệm và dụng cụ thủy tinh các loại

1

- Dược lý

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Mẫu các loại Vacxin tiêm chủng (tối thiểu đủ các vacxin chương trình TCMR quốc gia)

1

- Ký sinh trùng

 

Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét,...

2

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán,đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm

1

- Hóa học

- Hóa sinh

- Dược lý

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Giá chuẩn độ

5

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Bộ tranh và đĩa CD-Rom về các loại vi khuẩn, virut, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, KST sốt rét, côn trùng truyền bệnh,...

 

- Dược lý

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Mẫu các loại Vacxin tiêm chủng

1

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Tủ cấy vi sinh

1

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Tủ an toàn sinh học

1

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, vi rút thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,...

1

- Hóa học

- Hóa sinh

- Dược lý

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Hoá chất: thuốc nhuộm, thuốc thử, mực in vân tay, ...

1

- Vi sinh vật

- Ký sinh trùng

 

Các môi trường nuôi cấy cơ bản, khoanh giấy kháng sinh

1

- Hóa học, Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Dụng cụ thuỷ tinh thông thường

2

- Hóa học, Hóa sinh, Dược lý

- Vi sinh vật, Ký sinh trùng

 

Tag:
Tin khác

Bình luận

  • Trang chủ
  • |
  • Liên hệ